Gürültü Ölçümü
gurultu-olcumu-2323jpg

İş yerlerinde çalışma ortamlarının denetlenmesi kanun ve yönetmeliklerle belirlenen kontroller ile gerçekleşmektedir. Çalışanların çalışma koşullarını oluşturan ve maruz kaldıkları etmenlerden biri de gürültüdür. Gürültünün yaratabileceği iş sağlığı sorunlarına dair riskler gürültü ölçümü ile belirlenmektedir. Endüstriyel gürültü çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakarak işçi sağlığını ve performansını olumsuz etkiler. Endüstriyel gürültünün ölçümünde ileri teknoloji cihazlar ve yöntemler kullanılmaktadır. Ve gürültü ölçümü sadece yasal olarak yetki belgesine sahip periyodik kontrol firmaları tarafından yapılabilir.

Gürültü ölçüm raporlarına yansıyan veriler yönetmeliklerde belirtilen standartlarla karşılaştırılarak yorumlanır. Tesisin rapor sonucuna göre iyileştirme çalışmaları yapması ve bu çalışmaları raporlaması gerekir. Gürültü ölçümlerinin nasıl yapılacağı ortamdaki gürültü türüne bağlı olarak değişir. Hangi donanımın kullanılacağı, gürültü ölçüm parametreleri ve gürültü ölçümlerinin değerlendirilmesi tesisin çalışma ortamındaki gürültü türlerine göre yapılır. İş yerinde bulunan gürültü kaynaklarına bağlı olarak farklı alanlarda gürültü düzeyinin belirlenmesi ortam ölçümleri arasında yer alan ve önemi oldukça büyük kontroller arasında yer alır.

Kontrollerin doğru yapılabilmesi için öncelikle işletmedeki gürültü türlerinin tespit edilmesi gerekir. Keşif ve tespit çalışmalarıyla gürültü türleri ve noktaları belirlendikten sonra kontrollerin hangi parametrelerle yapılacağı belirlenir. İş hijyeni ölçüm test ve analiz yeterlilik belgesi olmayan laboratuvarlar gürültü ölçümü yapamazlar. Yapsalar bile bu ölçümlerin Çalışma Bakanlığı denetimlerinde geçerliliği yoktur. Ses ve basınç düzeylerinin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi de uzmanlık işidir. Gürültü türlerine göre gürültü ölçüm parametrelerinin kullanılmaması hatalı ölçüm yapılmasına neden olur.

Gürültü Ölçümü Yönetmeliği

Gürültü kontrolü standartları Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir. Periyodik kontrol ölçümleri arasında yer alan gürültü kontrolü ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere belli değerlere göre yapılmaktadır. Gürültüye maruz kalma yelem değerleri ve sınır değerleri olarak belirlenen değerler şöyledir;

En yüksek gürültüye maruz kalma etkin değeri LEX,8h=85dB(A)

En düşük maruz kalma etkin değeri LEX,8h = 80dB(A)

Maruz kalma sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A)

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A

İşyerlerinin bu kontrolleri yaptırma zorunluluğu ve sıklığı yönetmelikte belli şartlara bağlı olarak değerlendirilmiştir. Buna göre; risk faktörü bulunan durumlarda, meslek hastalıklarına rastlanılan durumlarda, makine ve ekipmanların değiştiği durumlarda, gürültü kaynağında artış olduğu durumlarda ve çalışanların korunması için belli aralıklarda gerekli ölçümler yaptırılmalıdır.

Sağlık kontrollerinde yer alan işitme testleri sonuçlarına göre testlerde olumsuz sonuçları çıkan çalışanların bulunduğu ortamlara özellikle dikkat edilmelidir. Riskleri azaltmak ve olası sağlık sorunlarını önlemek için işveren rapor sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak zorundadır

İSGÜM tarafından talep edilen ölçüm analizleri iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasını amaçladığından ilgili konuda yasal yaptırımlar oldukça katıdır. Kontrollerin standartları uluslararası standartlara göre belirlenmiştir. Yönetmelik test ve ölçümleri yapacak firmaların uluslararası standartları karşılamasını da zorunlu kılmaktadır. Gürültü kontrollerinde ve raporunda hataya yer yoktur. En ufak bir hata onlarca işçinin sağlık sorunu yaşamasına neden olabilir.

Gürültü Ölçümü Neyle Yapılır?

Gürültü ölçümleri ses seviyesi ölçerler kullanılarak yapılır. Gürültü ölçüm cihazı olan ses seviyesi ölçer ortam ölçümleri işinde kullanılmaktadır. Ölçüm sonuçlarının değerleri kararlı gürültü ve kararsız gürültü türlerine göre değişir. Kararlı gürültü ses düzeylerinin zamanla değişmediği gürültü türüdür. Kararsız gürültü ise zamana bağlı olarak değişen ses düzeylerinin olduğu gürültü türüdür. İş yerlerinde makinelerden yayılan darbe gürültüleri kararsız gürültü türlerinden biridir. Ses kontrolleri gürültünün türüne göre ses seviyesi ölçerle yapılmaktadır. Kullanılan cihazların kalitesi ve yapılan kontrollerin profesyonelliği sonuçların doğruluğunu etkiliyor. Bu nedenle kontrollerin uzman ve onaylı firmaya yaptırılması gerekiyor.

Ses ölçümü yapan cihazların son teknoloji cihazlar olması gerekmektedir. Ve bu cihazlarla ölçüm yapan kişilerin de ses ölçümü alanında uzman olması gerekir. Dipol Çevre olarak gürültü ölçümlerini son teknoloji cihazlarla gürültü türüne göre belirlenen parametrelerle yapmaktayız.  Gürültü ölçümü yaparken çalışanların bulundukları ortamlardaki ses şiddetini ölçüyor ve gürültü haritaları oluşturuyoruz. İşverenleri gürültü ölçümleri doğrultusunda hangi risklerle karşı karşıya oldukları konusunda bilgilendiriyoruz. İlgili yönetmelikte belirlenen yasal standartları karşılayan gürültü ölçümü hizmetimiz hatasız ölçümlerle yapılıyor ve denetlemelerde işletmelerin yasalara uygun standartları sağlamasına olanak tanıyor.

Yönetmelikte belirtilen müsaade edilebilir ses şiddeti ile analiz sonuçlarında ortaya çıkan verileri karşılaştırarak gerekli önlemlerin alınması için işletmeleri yönlendiriyoruz. Çalışanların işitme ile ilgili risklerden korunması için gürültü ölçümlerini hatasız olarak gerçekleştiriyoruz.  Ayrıca çevresel gürültü seviyesi belirleme hizmeti de sunuyoruz. İşletmeler için gerekli olan gürültü haritalarının çıkarılması, akustik raporların hazırlanması, gürültü seviyesi değerlendirmesi gibi hizmetleri yasal standartlar çerçevesinde veriyoruz. İSGÜM tarafından talep edilen gürültü analizleri işletmelerin gürültü türlerine, yönetmelik şartlarına uygun olarak uzman ekibimiz tarafından yapılıyor. İşletmenizin yaşamsal faaliyetlerini yasalara uygun ve iş verimliliğini arttıracak şekilde devam ettirmesi için gerekli periyodik kontroller konusunda güvenebileceğiniz adres olarak her zaman işletmelerin yanında olmaya devam ediyoruz.