İmisyon Ölçümü
imisyon-olcumu-2737jpg

İmisyon nedir?

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir.

Hava Kalitesi

Avrupa Birliği’nin temiz hava politikalarının amacı, teneffüs edilen havanın doğal ortam havası kadar iyi olmasını sağlamaktır. Bu sebeple havanın kirlenmesine sebep olan emisyonlara ve bu emisyonların insan sağlığına, bitkilere ve diğer malzemelere olan etkilerine ilişkin bilgi ve veriler toplanıyor. Bu veriler sayesinde güncel durum analiz edilebilir, temiz hava stratejileri, simülasyon ve tahmine yönelik bilgisayar modelleri geliştirebilir.

Gaz şeklindeki ve katı haldeki hava kirleticileri ortam havasında farklı hareket ederler. Gaz halindeki kirleticiler uzak mesafelere taşınabilirken, katı parçacıklar kaynağın yakınlarında yere veya başka yüzeylere çökerler. Kuru depozisyon, yağmur ve yıkama ile hava tekrar temizlenebilir. Gaz halindeki ve katı haldeki hava kirleticileri kimyasal olarak dönüştürülebilir.

-Çevre Havasında Partikül Madde Örneklemesi ve Tayini,

-Çöken Toz örneklemesi ve Tayini,

-PM 10 örneklemesi ve Tayini,

-Uzun Vadeli (UVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,

-Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri,

-Çöken Toz için Hava Kalitesi Modellemesi